Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel:
Tomáš Fiala

Dodavatel je plátcem DPH.

Email: info@svitit.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Komerční banka, a.s.  č.ú.115-0578820267/0100

2. Úvodní ustanovení

3. Objednání zboží

Zrušení již odeslané objednávky je možné pouze po předchozí dohodě a to telefonicky nebo písemně zaslaním na email info@svitit.cz. V takovém případě je nutné uvést v předmětu či textu číslo a datum objednávky a údaje kupujícího. Pokud zruší objednávku prodávající, zavazuje se informovat o této skutečnosti kupujícího s uvedením důvodu, proč není možné objednávku kladně vyřídit.

Úhradu za zboží je možné zvolit jednou z následujících možností:

b)      Platbou předem na bankovní účet – částku na faktuře poukážete na náš bankovní účet. Zboží odesíláme zpravidla do 24hodin po připsání částky na účet.

5. Doprava a ceny

Ceny dopravného u individuálních či paletových zásilek vč. zahraničních jsou odvozeny od platných sazebníků smluvních přepravních společností.

Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu www.svitit.cz, jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, dopravy  a že s nimi souhlasí. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím a zavazuje kupujícího k odběru objednaného zboží.

Ceny uvedené na stránkách www.svitit.cz jsou aktuální ceny zboží v den jeho objednání. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo nedůvěryhodné z hlediska úmyslu zákazníka objednané zboží skutečně zakoupit. Odmítnutí objednávky ze strany prodávajícího je možné telefonicky nebo písemnou formou odeslanou např. na e-mailovou adresu zákazníka.

Nákup, dodání a reklamace zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník)

Kupující se zavazuje převzít a zaplatit zboží vyrobeného na zakázku nebo upraveného na přání zákazníka, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s aktuálně platným právním řádem v ČR a s podmínkami reklamace www.svitit.cz

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v neodpovídajícím obalu nebude brán zřetel.

9. Závěrečné ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky prodávajícím, platnou cenu objednaného zboží, přepravné či poštovné, nebylo-li dohodnuto jinak. Odesláním objednávky se kupující neodvolatelně zavazuje k odebrání objednaného zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Tyto údaje slouží především k usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a jiná obchodní a marketingová sdělení.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to zasláním požadavku na info@svitit.cz.

Platnost VOP od 1.1.2014

 
 

kategorie produktů

se

Zapomněli jste heslo? Klikněte zde
Nemáte ještě účet? Registrujte se.
 

napište nám

Vítejte! Můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.